Chia sẻ HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN VÀ ĐẦY ĐỦ - BÀI 4: SỰ PHÙ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ

Chaien

Administrator
Thành viên BQT
Bài viết
1,007
Reaction score
936
1/ Chủ ngữ có giới từ of:
Động từ được chia theo danh từ đứng trước giới từ of
Ex: The danger of eating too many chips worries her

2/ Chủ ngữ có liên từ and:
Chủ ngữ là cụm danh từ có liên từ and thường được chia theo hình thức số nhiều. Tuy nhiên nếu ý nghĩa câu chỉ nói về 1 người thì động từ vẫn được chia là số ít
Ex: The director and CEO is Ms Phuong
She and I are friends.
Linh and her friend are going to the library.

3/ Chủ ngữ có các tính từ each, every, each of:
Each, every, each of + N số ít à V số ít
Ex: Each boy and girl has an English dictionary.
Each of us gets a tin of coke.

4/ Either S1 or S2 (hoặc S1 hoặc S2)/ Neither S1 nor S2 (hoặc không S1 hoặc không S2):
Động từ được chia theo danh từ đứng gần động từ nhất
Ex: Either he or I am wrong
Either you or your husband is going to the meeting.
Neither I nor you are young.

5/ S1, with/ as well as/ along with/ together with/ accompanied by (cùng vớ), S2:
Động từ được chia theo danh từ S1
Ex: Obama, accompanied by his wife and children, is coming into the white house
Duong with her boyfriend is very tired.
His family together with Nam are going on holiday in Ha Long Bay.

6/ Danh từ là danh từ tập hợp:
Động từ được chia theo hình thức số ít
Crowd, team, group, family, congress (Quốc hội, đại hội, hội nghị), committee (Ủy ban), class (Giai cấp), organization, army, club, Government, jury (Ban hội thẩm, ban giám khảo), majority “(Đảng), minority (thiểu số), public (quần chúng nhân dân)
Ex: The committeehasmet, and it has rejected the proposal.
The familywaselated by the news.
The crowdwaswild with excitement
Congresshasinitiated a new plan to combat inflation.
The organizationhaslot many members this year.
Our teamisgoing to win the game.

7/ Chủ ngữ là danh từ có đuôi ics:
Các danh từ này có hình thức giống số nhiều nhưng thực chất lá số ít nên động từ được chia theo hình thức số ít
Ex: Mathematics, economics. New, information, measles

8/ Danh từ luôn ở hình thức số nhiều:
Các danh từ này luôn ở hình thức số nhiều nên động từ được chia theo hình thức số nhiều
Ex: Pants, trousers, shoes

9/ The number of St (số của cái gì)
Động từ được chia theo hình thức số ít
A number of st = many st
Động từ được chia theo hình thức số nhiều
Ex: A number of students come late today

10/ Chủ ngữ là 1 khoảng thời gian, khoảng cách địa lý, 1 khoản tiền:
Động từ được chia theo hình thức số ít
Ex: 25 minutes is too late
25 kilomets is too far
One billion is not too much

11/ All, half, plenty, rest:

a/ All, half, plenty, rest of N số ít:
Động từ được chia theo hình thức số ít
Ex: All of my money is fake

b/ All, half, plenty, rest of N số nhiều:
Động từ được chia theo hình thức số nhiều
Ex: All of my books are about history
 

Gạo Gạo

New Member
Bài viết
4
Reaction score
2
Qua chỗ trung tâm ILI học thì giỏi chăc s4 kỹ năng cả nhà nè.
Bên đó học theo lộ trình nên cũng dễ cho mình tiếp thi kiến thức tốt
 

Tìm thành viên

Top