Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

#DNCX_Bán_phế_liệu_phế_phẩm (HH trong + ngoài ĐM)
DNCX có ý định bán phế liệu,phế phẩm, khi bán phế thì phải phân ra được HH trong và ngoài ĐM, vì phải khai 2 loại hình khác nhau. E chạy all ĐM và ra được lượng #NPL HH trong và ngoài ĐM rồi
Nhưng hàng hóa khi làm tk bán thì thể hiện là tên p.liệu, p.phẩm. e k phân được #phế_phẩm nào thuộc HH trong và ngoài ĐM. Vậy DNCX bên e nên làm ntn là hợp lý cho việc bán phế ạ
vận chuyển đường biển sắt thép, hàng bao jumbo, hàng xá, quá khổ quá tải
0974728067
Top