Chia sẻ Vinacontrol CE cấp giấy chứng nhận hợp quy phương thức 7

Vinacontrol CE

New Member
Bài viết
15
Reaction score
1
  • Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là gì?
Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 là hành động đánh giá sự phù hợp của tổ chức chứng nhận thông qua việc thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp của hàng hóa, sản phẩm dựa vào kết quả thử nghiệm mẫu hàng hóa, sản phẩm
5b5009675dcang_tan_thuan_sphq.jpg


  • Quy trình chứng nhận theo phương thức 7?
Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa được lấy theo phương pháp xác suất thống kê cho lô sản phẩm, hàng hóa để ra kết luận về sự phù hợp của lô. Kết luận về sự phù hợp chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa cụ thể và không cần thực hiện các biện pháp giám sát tiếp theo.

Lấy mẫu:
– Mẫu thử nghiệm là mẫu được lấy theo phương pháp xác suất thống kê, đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ lô hàng.
– Số lượng mẫu phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu.

Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm:
– Mẫu sản phẩm, hàng hóa được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật, có thể bao gồm cả phòng thử nghiệm của nhà sản xuất. Ưu tiên sử dụng phòng thử nghiệm được chỉ định và được công nhận.
– Các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa cần thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp:
– Xem xét các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa qua kết quả thử nghiệm mẫu với quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Kết luận về sự phù hợp:
– Lô sản phẩm, hàng hóa được xem là phù hợp với quy định nếu số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp nằm trong giới hạn cho phép.
– Lô sản phẩm, hàng hóa được xem là không phù hợp với quy định nếu số lượng mẫu thử nghiệm có kết quả không phù hợp vượt quá giới hạn cho phép.

Kết quả chỉ có hiệu lực với lô hàng đã được đánh giá

Mọi yêu cầu hay thắc mắc về dịch vụ chuứng nhận hợp quy liên hệ với chúng tôi qua hotline miễn phí 1800.6083, email [email protected] hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Banner

TÌM THÀNH VIÊN

Top