Thảo luận Điều kiện giao hàng DPU INCOTERMS 2020 Bản tóm lược [Cập nhật liên tục]

Bài viết
154
Reaction score
38
Cao nhân nào đọc qua Incoterms 2020 thì cho em nhận xét về 2 bài dưới đây để tạo nên bản chính xác cho bà con đỡ bỡ ngỡ nhé
Bài Viết tóm lược: https://nguyendang.net.vn/vi/dieu-kien-giao-hang-dpu/
Bài viết chi tiết: https://nguyendang.net.vn/vi/dpu-incoterms-2020/

Trách nhiệm chi phí mỗi bên
Người bán chịu:
Chi phí xuất khẩu và quá cảnh (bên ngoài nước nhập khẩu): hải quan, thuế, giấy phép xuất khẩu và quá cảnh, export security clearance và tất cả chi phí để có được các giấy phép chính thức;
Chi phí của hoạt động kiểm soát, như kiểm soát chất lượng, đo lường, cân, đếm, giao bao bì có nhãn phù hợp;
Chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa cho đến khi chúng được bốc dỡ và giao cho người mua;
Chi phí cần thiết để có được các tài liệu và thông tin liên quan đến xuất khẩu và thông quan quá cảnh;
Chi phí liên quan đến ký kết hợp đồng vận chuyển.

Người mua chịu:
Chi phí về thủ tục nhập khẩu: hải quan, thuế, giấy phép nhập khẩu, import security clearance và mọi chi phí để có các giấy phép chính thức
Chi phí bổ sung nếu người mua không thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng
Chi phí cần thiết để có được các tài liệu liên quan đến thông quan nhập khẩu.


Nghĩa vụ của người bán
 • Thực hiện tất cả các nghĩa vụ vụ theo các điều kiện giao hàng được quy định trong hợp đồng. Điều này có nghĩa là việc giao hàng hóa cùng với hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và các tài liệu liên quan khác.
 • Người bán có trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa từ phương tiện vận chuyển, và sau đó giao hàng bằng cách đặt chúng theo ý của người mua tại điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Kí kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa.
 • Cung cấp cho người mua tất cả các tài liệu cần thiết để cho phép người mua nhận hàng hóa.
 • Chịu mọi rủi ro và chi phí trong việc hỗ trợ người mua có được bất kỳ tài liệu nào cần thiết cho các thủ tục thông quan quá cảnh và nhập khẩu.
 • Packaging và marking
 • Thông báo cho người mua về các vấn đề liên quan đến nhận hàng.
 • Bốc dỡ hàng hóa tại nơi giao hàng.
Nghĩa vụ của người mua
 • Chịu mọi rủi ro và chi phí trong việc hỗ trợ người bán, theo yêu cầu, trong việc có được bất kỳ tài liệu cần thiết cho các thủ tục thông quan xuất khẩu và quá cảnh.
 • Thực hiện và thanh toán cho thủ tục nhập khẩu.
 • Thông báo cho người bán trước tất cả các yêu cầu an toàn liên quan đến vận chuyển, tên tàu, điểm bốc hàng và ngày giao hàng có thể trong khoảng thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng.
Giao hàng
“Delivered at Place Unloaded” có nghĩa là người bán giao hàng, đồng thời, rủi ro và chi phí chuyển cho người mua khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận chuyển và bàn giao cho người mua. Địa điểm giao hàng diễn ra tại điểm đến được ghi trong hợp đồng hoặc tại một điểm đã thỏa thuận từ trước.

Trong trường hợp này, địa điểm hoặc điểm giao hàng và điểm đến có nghĩa là cùng một địa điểm. DPU là điều kiện giao hàng duy nhất yêu cầu người bán dỡ hàng tại nơi giao hàng. Vì lý do này, người bán nên đảm bảo có thể tổ chức dỡ hàng tại địa điểm quy định trong hợp đồng.

Bảo hiểm hàng hóa trong DPU Incoterms 2020
Trong trường hợp điều kiện giao hàng DPU, không có nghĩa vụ phải lập hợp đồng bảo hiểm.

DPU Incoterms 2020 trong vận tải
Điều kiện giao hàng DPU có thể được sử dụng bất kể loại vận chuyển được sử dụng. Điều này cũng áp dụng cho việc sử dụng nhiều hơn một phương thức vận tải.

Sử Dụng DPU như thế nào
DPU đã được tạo ra do các vấn đề trong việc giải thích thuật ngữ “Terminal” trong DAT Incoterms 2010 (Giao tại nhà ga).

Trong DPU Incoterms 2020, người bán nên đảm bảo có thể tổ chức dỡ hàng tại địa điểm đã nêu. Nếu người bán không muốn chịu rủi ro và chi phí dỡ hàng, không nên dùng DPU mà sử dụng DAP thay thế.
Xem thêm: >>>DPU INCOTERMS 2020 Bản giải thích chi tiết<<<
 
Bài viết
154
Reaction score
38
Tiện đay có cao nhân nào biết export security clearance là cái gì không ạ? là "kiểm tra an ninh" chăng?
 

Banner

TÌM THÀNH VIÊN

Top