Sinh viên Vẽ sơ đồ phát hành và lưu chuyển các bước của bộ Master B/L và House B/L.

tuanminh

New Member
Bài viết
1
Reaction score
0
Dạ, em chào máy anh chị, em đang học môn vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Giáo viên có giao cho em cẩu hỏi là vẽ sơ đồ phát hành và lưu chuyển các bước của bộ Master B/L và House B/L. Anh, chị giúp em với ạ.
Master bill.png
House bill.jpg
 

Đính kèm

Tìm thành viên

Top