xin giấy phép nhập khẩu thịt

  1. Chia sẻ Thủ tục nhập khẩu thịt trâu đông lạnh

    Thủ tục nhập khẩu thịt trâu đông lạnh 2023 Nhu cầu sử dụng thịt trâu ở nước ta những năm gần đây tăng lên rất nhiều. Cho nên các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh việc nhập khẩu thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ về để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nhưng muốn nhập khẩu được thịt trâu đông lạnh từ ấn độ...
  2. Chia sẻ Thủ tục nhập khẩu thịt heo đông lạnh

    Đối với các loại thịt đông lạnh nhập khẩu: + Tại Khoản 1 Điều 1 sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: “1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm...
  3. Hướng dẫn Thủ tục nhập khẩu thịt heo đông lạnh

    Hiện nay, các loại thịt đông lạnh được nhập khẩu từ rất nhiều nước về Việt Nam. Thường chủ yếu là các laoị thịt bò đông lạnh, thịt heo đông lạnh, thịt trâu đông lạnh,....đây là những sản phẩm được ưa chuộng nhiều ở nước ta, dễ bán, giá cả không chênh lệch nhiều so với giá trong nước và nguồn nhu...
Top