Tuyển dụng Nhân viên mua hàng Xuất nhập khẩu Tiếng Trung

IMTC Việt Nam

New Member
Bài viết
1
Reaction score
0
  • Tìm kiếm nguồn cung cấp sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu (trong và ngoài nước)
  • Đàm phán, lập hợp đồng với Nhà cung cấp
  • Quản lý, theo dõi đơn hàng nhập khẩu, phối hợp các bộ phận để đảm bảo tiến độ đơn hàng
  • Phân tích, tổng hợp dữ liệu
  • Hoàn thiện bộ chứng từ NK – XK
  • Chịu trách nhiệm và báo cáo cập nhật về công việc, lĩnh vực phụ trách cũng như các vấn đề liên quan NK – XK
  • Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.
  • Các công việc liên quan khác theo sự phân công của trưởng phòng,
  • Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
 

Tìm thành viên

Top