Đọc báo giùm bạn Hướng dẫn thực hiện thống nhất Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam 2022

Bài viết
15
Reaction score
2
Ngày 8/6/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam (gọi tắt là Danh mục 2022) có hiệu lực từ 1/12/2022. Thông tư này thay thế Thông tư 65/2017/TT-BTC và Thông tư 09/2019/TT-BTC. Danh mục 2022 gồm 21 phần, 97 chương, 1.228 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.084 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 11.414 dòng hàng ở cấp độ 8 số (tăng 601 dòng hàng so với Danh mục 2017).

So với Danh mục 2017 và Danh mục 2019, Danh mục 2022 tập trung vào việc cập nhật những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, thương mại của một số nhóm hàng để phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm các ngành hàng thủy sản, thực phẩm chế biến, thuốc lá, hóa chất, dược phẩm, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tác phẩm nghệ thuật...

Theo đại diện Cục Thuế XNK, Danh mục 2022 tuân thủ hoàn toàn Danh mục HS phiên bản 2022 ở cấp độ 6 số và Danh mục AHTN phiên bản 2022 ở cấp độ 8 số.


Cũng theo Cục Thuế XNK, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã có nhiều công văn hướng dẫn phân loại một số mặt hàng theo Danh mục 2017, Danh mục 2019. Tuy nhiên, để đảm bảo việc áp dụng mã số hàng hóa theo Danh mục 2022 được thống nhất, đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố khi thực hiện các nội dung hướng dẫn áp mã số phải phù hợp với quy định tại Thông tư 31/2022/TT-BTC.

Ví dụ, tại công văn số 3832/TCHQ-TXNK ngày 11/6/2019 về việc phân loại mặt hàng nhựa polyol blend trộn lẫn HCFC có hướng dẫn phân loại 2 mặt hàng polyol blend sanex RG 4000 và polyol blend sanex RG 3051 vào phân nhóm 3402.90 hoặc 3824.7x. Tuy nhiên, tại Danh mục 2022 thì các mặt hàng tại phân nhóm 3824.7x được chuyển về nhóm 3827.

Còn tại công văn 3270/TCHQ-TXNK ngày 8/8/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị phân loại mặt hàng module led 3 màu cơ bản RGB. Tuy nhiên, theo Danh mục 2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện phân loại kể từ ngày 1/12/2022 đối với mặt hàng này vào nhóm 8524.

Hay tại công văn 1472/TXNK-PL ngày 19/2/2019, Cục Thuế XNK hướng dẫn các đơn vị phân loại mặt hàng kính lõi của cáp điện nhiều lõi có mô tả “tiêu chí đường kính lõi (a core diameter) trong Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam được xác định theo đường kính của một lõi dây” vào nhóm 8544 theo Danh mục 2017 là “có đường kính lõi”. Tuy nhiên, theo Danh mục 2022, mô tả của mặt hàng này được sửa đổi thành “trong đó mỗi lõi có đường kính”.
1669000911126.png


Đại diện Cục Thuế XNK cho biết, ngay sau khi Thông tư 31/2022/TT-BTC được ban hành, Tổng cục Hải quan đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các nội dung mới tại Danh mục 2022 đến các đơn vị trong toàn Ngành. Mặc dù vậy, để đảm bảo việc tổ chức thực hiện hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kịp thời nắm bắt những thay đổi tại Danh mục 2022 để tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cụ thể cho CBCC thừa hành và DN.

Đồng thời, hướng dẫn DN khai báo theo Danh mục 2022 kể từ ngày 1/12/2022 để tránh thiếu thông tin dẫn tới phân loại sai, không chính xác. Trong đó, CBCC thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra mô tả hàng hóa, mã số, mức thuế khai báo theo quy định tại Quy trình 1921/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018. Trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cần kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Đặc biệt, các đơn vị kịp thời nắm bắt những thay đổi tại Danh mục 2022, kiểm soát việc ban hành các thông báo giống như sau thời điểm Thông tư 31/2022/TT-BTC có hiệu lực khi sử dụng các thông báo kết quả phân tích, phân loại đối với các tờ khai trước thời điểm ngày 1/12/2022.

Nguồn : haiquanonline.com

An Thảo Giang Logistics
Mail: [email protected]
 

Tìm thành viên

Top