Chia sẻ Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Bài viết
236
Reaction score
59
Vừa qua, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ban hành Danh mục và Nội dung danh mục Dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Danh mục xuất nhập khẩu Việt Nam được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê nhà nước. Áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác thống kê xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ theo quy định của Luật Thống kê 2015.

Theo đó, Danh mục gồm 5 cấp:
  1. Gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng 2 chữ số từ 01 đến 12.
  2. 45 dịch vụ được mã hóa bằng 4 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng.
  3. 95 dịch vụ được mã hóa bàng 5 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng.
  4. 136 dịch vụ được mà hóa bằng 6 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng.
  5. 168 dịch vụ được mã hóa bằng 7 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng.
Nội dung Danh mục giải thích rõ những dịch vụ xuất, nhập khẩu gồm: khái niệm, nhận dạng các hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ, dịch vụ thuộc phạm vi, không thuộc phạm vi thống kê dịch vụ xuất, nhập khẩu.

Quyết định 01/2021/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2021.
Đính kèm: Quyết định 01/2021/QĐ-TTg

——————————————
Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd – First Class Freight Forwarder in Vietnam
Address: Room 401, No 1, 329 alleys, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
 

Tìm thành viên

Top