#l/c

  1. Sinh viên L/C chuyển nhượng

    Câu 2: Một L/C cho phép chuyển nhượng (transferable L/C) trị giá 500,000 USD được phát hành bởi ngân hàng A cho doanh nghiệp X. Doanh nghiệp X đã chuyển nhượng LC này cho doanh nghiệp Y bằng điện MT720 thông qua ngân hàng B (ngân hàng được chỉ định là ngân hàng chuyển nhượng trong LC gốc) với...
  2. Sinh viên Kiểm tra lỗi sai trên L/C

    Mọi người chỉ giúp em L/C này sai ở chỗ nào với ạ. Em cám ơn
Top