hợp quy phụ tùng xe ô tô

  1. Help Thủ tục công bố hợp quy hàng phụ tùng xe ô tô nhập khẩu

    Dạ kính nhờ anh chị hỗ trợ giúp về trường hợp này của cty em: Bên em có nhập khẩu hàng phụ tùng xe ô tô, trong đó có mặt hàng phải làm công bố hợp quy sau thông quan và trước khi đưa ra thị trường theo PL2 Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT . Các mặt hàng như đèn, kính thì mỗi lần chỉ nhập 1, 2 cái...
Top