Chia sẻ VGM (Verified Gross Mass) rất quan trọng - Rớt cont đêm qua tại Cái mép - Thị Vải

nhattao

Active Member
Bài viết
154
Reaction score
146
VGM (Verified Gross Mass) rất quan trọng.
Đó là lý do Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) đã sửa đổi quy định của công ước SOLAS yêu cầu toàn bộ chủ hàng phải thực hiện việc xác định khối lượng container chứa hàng.
Ở một diễn biến khác. Cục Hàng hải VN vừa trình Bộ GTVT dự thảo thông tư thay thế thông tư số 14/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện việc cân xác định khối lượng toàn bộ container vận tải biển tuyến quốc tế.
Tờ trình nêu rõ, thông tư số 14/2016 được ban hành nhưng chỉ quy định việc cân khối lượng toàn bộ container vận tải biển tuyến quốc tế. Trên cơ sở thực tiễn hoạt động hàng hải hiện nay, vận tải nội địa là một khâu quan trọng trong chuỗi vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm cả quá trình thu gom hàng hóa trong nước để đưa lên tàu mẹ vận tải quốc tế.
“Việc chưa quy định thực hiện cân xác nhận khối lượng container vận tải nội địa dẫn đến tình trạng một số chủ hàng chất xếp hàng hóa quá tải lên container, gây mất an toàn cho tàu thuyền khi hoạt động trên biển.
Dự thảo thông tư mới được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác kiểm soát tải trọng, kiểm soát quá trình bốc xếp container đúng khối lượng, duy trì sự chấp hành nghiêm pháp luật của các doanh nghiệp cảng, chủ phương tiện, chủ hàng và kể cả người gửi hàng, đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải.
Cụ thể, căn cứ từng loại hàng hóa, người gửi hàng sử dụng một trong hai phương pháp để cân xác nhận khối lượng toàn bộ container: cân nguyên container đã đóng hàng xong hoặc cân từng lô hàng đóng trong container cộng với khối lượng vỏ container và tổng khối lượng với các thành phần khác bên trong container (vật liệu chèn, lót, chằng buộc,..)
Thông tin về xác nhận khối lượng toàn bộ container phải được gửi vào thời điểm thích hợp do các bên tự thỏa thuận trước khi xếp hàng lên tàu để phục vụ công tác lập và triển khai xếp hàng của tàu.
Trường hợp container được gửi tới cảng vượt quá khối lượng toàn bộ cho phép của container hoặc chưa có xác nhận khối lượng toàn bộ container thì chưa được xếp hàng lên tàu.
Thuyền trưởng hoặc người đại diện thuyền trưởng, doanh nghiệp cảng có thể cân xác nhận khối lượng toàn bộ container thay cho người gửi hàng. Chi phí cân do các bên tự thỏa thuận.
“Trường hợp container đã thực hiện cân xác nhận khối lượng toàn bộ được dỡ tại cảng để trung chuyển lên tàu thì không cần tiến hành cân tại cảng trung chuyển.
Trường hợp có sự sai lệch giữa xác nhận khối lượng toàn bộ container do người gửi hàng cung cấp và của doanh nghiệp cảng thì sử dụng xác nhận khối lượng do doanh nghiệp cảng thực hiện”, dự thảo thông tư nêu.
Container nội địa sẽ bị "tước quyền" lên tàu nếu vượt quá khối lượng cho phép.
Thay vì chỉ cân khối lượng container chạy tuyến quốc tế, Cục Hàng hải VN đề xuất cân cả container chạy trên tuyến nội địa.

1610124952642.png

1610124973929.png

1610124985439.png

1610124996996.png

1610125003653.png
 

Banner

TÌM THÀNH VIÊN

Top