Hướng dẫn Thủ tục nhập khẩu quạt công nghiệp

Bài viết
130
Reaction score
34
Mã HS quạt điện công nghiệp nhập khẩu , Thuế suất quạt công nghiệp
Mã HS CODE
8414Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc.
84141000– Bơm chân không
841420– Bơm không khí điều khiển bằng tay hoặc chân:
84142010– – Bơm xe đạp
84142090– – Loại khác
841430– Máy nén sử dụng trong thiết bị làm lạnh:
84143040– – Có công suất làm lạnh trên 21,10 kW, hoặc có dung tích làm việc trên một chu kỳ từ 220 cc trở lên
84143090– – Loại khác
84144000– Máy nén không khí lắp trên khung có bánh xe di chuyển
– Quạt:
841451– – Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125 W:
84145110– – – Quạt bàn và quạt dạng hộp
– – – Loại khác:
84145191– – – – Có lưới bảo vệ
84145199– – – – Loại khác
841459– – Loại khác:
– – – Công suất không quá 125 kW:
84145920– – – – Quạt gió phòng nổ, loại sử dụng trong hầm lò
84145930– – – – Máy thổi khí (SEN)
– – – – Loại khác:
84145941– – – – – Có lưới bảo vệ
84145949– – – – – Loại khác
– – – Loại khác:
84145950– – – – Máy thổi khí (SEN)
– – – – Loại khác:
84145991– – – – – Có lưới bảo vệ
84145992– – – – – Quạt gió phòng nổ, loại sử dụng trong hầm lò
84145999– – – – – Loại khác
841460– Nắp chụp hút có kích thước chiều ngang tối đa không quá 120 cm:
– – Đã lắp với bộ phận lọc:
84146011– – – Tủ hút, lọc không khí sử dụng trong phòng thí nghiệm (SEN)
84146019– – – Loại khác
– – Chưa lắp với bộ phận lọc:
84146091– – – Phù hợp dùng trong công nghiệp
84146099– – – Loại khác
841480– Loại khác:
– – Nắp chụp hút có kích thước chiều ngang tối đa trên 120 cm:
– – – Đã lắp với bộ phận lọc:
84148011– – – – Tủ hút, lọc không khí sử dụng trong phòng thí nghiệm (SEN)
84148019– – – – Loại khác
– – – Chưa lắp với bộ phận lọc:
84148021– – – – Phù hợp dùng trong công nghiệp
84148029– – – – Loại khác
Hãy căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở catalogue, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất để xác định quạt công nghiệp của bạn có HS CODE nào nhé!

Link full:
https://nguyendang.net.vn/vi/thu-tuc-nhap-khau-quat-cong-nghiep/
 
Sửa lần cuối:

Banner

TÌM THÀNH VIÊN

Top