Sinh viên Thanh Toán Quốc Tế giúp em với ạ mai em kiểm traaaa

Tmp

New Member
Bài viết
1
Reaction score
0
Cho vận đơn:
BILL OF LADING NO: KWL1102
K-WORLD LINE
Shipper: Hangzhou Cogeneration Hongkong
Consignee: To order Nova Scotia Hongkong
Notify party: Standard Chartered Bank Hongkong
Ocean vessel: Thailine 6
Tranship to vessel: Song Jong Ki 7
Freight and charges: Freight prepaid
Shipped on board: 29 Apr 2010
Ngày 06 Mar 2010, Hangzhou Cogeneration Hongkong Co., Ltd. nhận được L/C sau:
Sender: Vietinbank HCMC VN
Receiver: Nova Scotia Hongkong
40A: Form of credit: Irrevocable
20: Credit number: 900012
31C: Date of issue: 100304
40E: Appicable rules: UCP latest version
31D: Date and place of expiry: 100521 in Hongkong
51A: Applicant bank: Vietinbank HCMC VN
50: Applicant: Vietkim Steel Co., Ltd.
246 National road 1A, Binh Chanh, HCMC, VN
59: Beneficiary: Hangzhou Cogeneration Hongkong Co., Ltd.
1913 Cosco tower, Hongkong
32B: Currency code, amount: USD X14,000.00
39A: Percentage credit amount tolerance: 10/10
41D: Available with/by: any bank by negotiation
42C: Draft at: sight for 95 PCT of invoice value
42A: Drawee: Vietinbank HCMC VN
43P: Partial shipment: allowed
43T: Transhipment: prohibited
44E: Port of loading: any port in Hongkong
44F: Port of discharge: HCMC port
44C: Latest date of shipment: 100430
45A: Description of goods: H-beam quantity 1000MT, unit price: USD X14 per MT CFR HCMC port
46A: Documents required:
Signed commercial invoices in 3 originals
Full set 3/3 of original clean shipped on board ocean bill of lading made out to order of issuing bank marked “Freight collect” and notify applicant with full address.
48: Period of presentation: within 15 days after shipment date but within the validity of the credit
49: Confirmation instruction: with HSBC HCMC VN
57A: Advise through bank: Standard Chartered Bank Hongkong
Câu hỏi: Hãy tìm những bất hợp lệ của Bộ chứng từ trên và sửa lại cho phù hợp. Sau khi xuất trình Bộ chứng từ bất hợp lệ trên, hàng tăng giá mạnh 70%, nhà nhập khẩu và Ngân hàng mở đồng ý với bất hợp lệ, thanh toán cho ngân hàng chiết khấu và lấy bộ chứng từ. Nhưng nhà xuất khẩu không đồng ý và yêu cầu trả lại bộ chứng từ. Nhà xuất khẩu kiện ngân hàng chiết khấu tại sao không trả lại bộ chứng từ cho nhà xuất khẩu. Hãy nêu điểm đúng, sai của các bên liên quan.
 

Tìm thành viên

Top