Chia sẻ Nhiều loại giấy chứng nhận sẽ làm qua cổng một cửa quốc gia từ ngày 17/10/2020

nhattao

Active Member
Bài viết
149
Reaction score
138
Kể từ ngày 17/10/2020 thủ tục cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiếm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan;

- Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

121230922_3909505242397187_1450526342306026369_o.jpg
121233635_3909507399063638_1248772350400393815_o.png
 

nhattao

Active Member
Bài viết
149
Reaction score
138
Cắt giảm nhiều bước kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP với hàng hóa nhập khẩu qua mô hình mới
Theo mô hình Đề án “Cải cách Mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”, được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ mới đây, nhiều thủ tục kiểm tra theo mô hình mới được đơn giản hóa nhờ nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu của người nhập khẩu được tập trung vào một đầu mối là cơ quan Hải quan. Theo đó, khi hàng hóa đủ điều kiện được áp dụng chế độ miễn kiểm tra chất lượng hoặc kiểm tra giảm thì hệ thống điện tử hải quan tự động cập nhật, người nhập khẩu không phải làm thủ tục xin miễn giảm như hiện nay; giảm nhiều giấy tờ trùng lặp giữa hồ sơ hải quan và hồ sơ kiểm tra chất lượng.
  • Cụ thể:
- Đối với kiểm tra chất lượng: doanh nghiệp chỉ phải đăng ký kiểm tra chất lượng với cơ quan hải quan, lựa chọn tổ chức giám định và thông báo cho cơ quan hải quan, thông quan hàng hóa nếu hàng hóa đạt chất lượng. Doanh nghiệp không phải đi lại giữa cơ quan kiểm tra nhà nước và cơ quan hải quan, từ đó giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.
- Đối với kiểm tra an toàn thực phẩm: doanh nghiệp chỉ phải đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm với cơ quan Hải quan và thông quan hàng hóa nếu hàng hóa đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp không phải đi lại giữa cơ quan được bộ giao/chỉ định và cơ quan Hải quan, từ đó giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.
121129934_171045017907073_8089418662524266196_o.jpg
121294012_171044997907075_4671073633680322804_n.jpg

Nguồn: Báo Hải quan Online & Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 13/11/2019, Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2020
Hanotrans
Trụ sở chính: Số 2 Bích Câu, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 024 3732 1090
Email: [email protected]
Website: www.hanotrans.com.vn
 

TÌM THÀNH VIÊN

Top