Thảo luận Nhập khẩu nguyên liệu SXXK sau đó nhờ gia công 1 hoặc nhiều công đoạn

Đinh Long

New Member
Bài viết
1
Reaction score
0
Em chào CCCM
Hnay e đọc được công văn Số: 2359/TCHQ-TXNK ngày 13/4/2020 về việc nhập khẩu nguyên liệu SXXK nhưng sau đó thuê gia công 1 công đoạn. Trong đó có đoạn: "Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu, đã đưa hàng hóa nhập khẩu vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một số công đoạn và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất để xuất khẩu sản phẩm nhưng không thông báo cho cơ quan hải quan thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ nên phần hàng hóa nhập khẩu đã đưa cho doanh nghiệp khác sản xuất hoặc gia công không đủ cơ sở để miễn thuế nhập khẩu."
Có cao nhân nào cho e hỏi chút, trường hợp có thuê gia công và có thông báo cho cơ quan Hải Quan, thì có được xét miễn thuế không ạ. Và nếu có thì sẽ phải làm những việc gì?
E cám ơn
 

Đính kèm

Bài viết
98
Reaction score
61
Em chào CCCM
Hnay e đọc được công văn Số: 2359/TCHQ-TXNK ngày 13/4/2020 về việc nhập khẩu nguyên liệu SXXK nhưng sau đó thuê gia công 1 công đoạn. Trong đó có đoạn: "Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu, đã đưa hàng hóa nhập khẩu vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một số công đoạn và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất để xuất khẩu sản phẩm nhưng không thông báo cho cơ quan hải quan thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ nên phần hàng hóa nhập khẩu đã đưa cho doanh nghiệp khác sản xuất hoặc gia công không đủ cơ sở để miễn thuế nhập khẩu."
Có cao nhân nào cho e hỏi chút, trường hợp có thuê gia công và có thông báo cho cơ quan Hải Quan, thì có được xét miễn thuế không ạ. Và nếu có thì sẽ phải làm những việc gì?
E cám ơn
Căn cứ khoản 2 điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế): công ty bạn phải thông báo cơ sở sản xuất với hải quan và có quyền sở hữu các máy móc, vật tư, thiết bị, nhà xưởng.... đáp ứng việc sản xuất mới đủ điều kiện được xét miễn thuế. Bạn thuê gia công bên ngoài mà máy móc, thiết bị, nhà xưởng thuộc quyền sở hữu của một công ty khác thì không được xét miễn thuế nhé! Trường hợp công ty gia công là một công ty con hoặc chi nhánh của công ty bạn thì mới được xét miễn thuế.
 

TÌM THÀNH VIÊN

Top