Sinh viên l/c chuyển nhượng

annie46

New Member
Bài viết
1
Reaction score
0
Một L/C cho phép chuyển nhượng (transferable L/C) trị giá 500,000 USD được phát hành bởi
ngân hàng A cho doanh nghiệp X. Doanh nghiệp X đã chuyển nhượng LC này cho doanh nghiệp
Y bằng điện MT720 thông qua ngân hàng B với giá trị 450,000 USD. Doanh nghiệp Y xuất trình
bộ chứng từ cho ngân hàng B. Nhưng sau khi kiểm tra, ngân hàng B cho rằng việc xuất trình này
không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của LC và thông báo cho doanh nghiệp X. Tuy nhiên,
ngân hàng B cũng thông báo cho doanh nghiệp X rằng theo UCP 600 họ không có quyền từ chối
thanh toán theo tín dụng, ngay cả khi bộ chứng từ không phù hợp và chỉ có ngân hàng phát hành
mới có quyền đó.

Câu hỏi đặt ra là theo bạn hành động của ngân hàng B có đúng hay không? Nếu đúng (sai)
thì tại sao? Hãy đưa ra lý do và các điều khoản UCP có liên quan trong tình huống này.
 

Tìm thành viên

Top