Phạm Ánh-Liff

New Member
Bài viết
15
Reaction score
3
Tại Công văn 1582/TCHQ-TXNK 2022 quy định chi tiết về việc phân loại mặt hàng Camera nhập khẩu. Công văn quy định

1. Trường hợp mặt hàng Camera là loại chụp hình ảnh, chuyển đổi thành tín hiệu điện tử và được phát như hình ảnh video đến các thiết bị bên ngoài camera để lưu giữ, điều khiển, hiển thị hình ảnh và không có bất kỳ khả năng ghi hình ảnh trong nó, thuộc mã số 8525.80.40 - - Camera truyền hình.

2. Trường hợp mặt hàng Camera là loại chụp hình ảnh, chuyển đổi thành tín hiệu điện tử và được ghi trong camera như một hình ảnh tĩnh hoặc động. Hình ảnh được ghi lên một thiết bị lưu trữ bên trong hoặc lên các phương tiện lưu trữ khác (ví dụ, băng từ, phương tiện quang học, phương tiện bán dẫn hoặc phương tiện khác của nhóm 85.23). Chúng có thể bao gồm:

(i) một bộ biến đổi tín hiệu tương tự/ kỹ thuật số (ADC) và một cổng đầu ra cung cấp phương tiện để gửi hình ảnh tới các đơn vị chức năng của máy xử lý dữ liệu tự động, máy in, ti vi, hoặc các máy quan sát khác hoặc

(ii) các kết nối đầu vào để chúng có thể ghi các file hình ảnh kỹ thuật số hoặc tương tự từ các máy bên ngoài vào bên trong.

=> Công văn 1582/TCHQ-TXNK 2022 về phân loại mặt hàng Camera
 

Tìm thành viên

Top