van_chuyen

  1. Tuyển dụng Nhân Viên Chăm sóc FanPage + Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

    Do mở rộng thị trường, FamiExpress tuyển dụng 2 nhân viên chăm sóc Fanpage và 2 thực tập sinh Xuất Nhập Khẩu. Ứng viên quan tâm công việc có thể tham khảo trực tiếp tại: NV chăm sóc FanPage TTS Xuất Nhập Khẩu 1. NV chăm sóc FanPage Mô tả – Marketing online trên Facebook – Tạo lập và phát triển...
Top