tổ chức xuất khẩu hàng hoá

  1. Chia sẻ TỔ CHỨC XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ

    Để tổ chức xuất khẩu hàng hoá, doanh nghiệp cần thực hiện các giai đoạn sau đây: 1. Chuẩn bị hàng hoá xuất khẩu Sau khi ký hợp đồng xuất khẩu, nhiệm vụ đầu tiên của người bán là phải chuẩn bị hàng hoá. Công việc này có thể được thực hiện bằng nhiều cách: - Các đơn vị sản xuất tiến hành sản...
Top