điều khiển

  1. Chia sẻ Cập nhật mã HS Code, phân loại mặt hàng Camera

    Tại Công văn 1582/TCHQ-TXNK 2022 quy định chi tiết về việc phân loại mặt hàng Camera nhập khẩu. Công văn quy định 1. Trường hợp mặt hàng Camera là loại chụp hình ảnh, chuyển đổi thành tín hiệu điện tử và được phát như hình ảnh video đến các thiết bị bên ngoài camera để lưu giữ, điều khiển...
Top