báo cáo quyết toán

  1. Quảng cáo PHẦN MỀM KHAI BÁO XUẤT NHẬP KHẨU, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 2020 - FPT.VNACCS

    - Phần mềm khai báo xuất nhập khẩu FPT.VNACCS được sáng tạo ra bởi đội ngũ chuyên gia FPT hơn 20 năm kinh nghiệm trực tiếp phát triển phần mềm công nghệ cho cơ quan Thuế và Hải quan. - Phần mềm FPT.VNACCS được Tổng cục Hải quan cấp chứng nhận hợp chuẩn 05/2012, nhận giải Sao Khuê Tháng 6 năm...
  2. Giải đáp Những thắc mắc về HĐGC hết hạn

    Xin chào Add Mình có tìm hiểu thông tin về hợp đồng gia công nhưng còn một vài thắc mắc chưa hiểu rõ lắm mong Add và các bạn giúp đỡ Trước kia khi bất kì HĐGC nào kết thúc doanh nghiệp phải lm thanh khoản cho hợp đồng đó. Thanh khoản cho 1 hợp đồng bao gồm rất nhiều biểu mẫu như: Mẫu...
Top